Köszöntjük a LogosPont honlapon!

Reméljük, hasznos információkat talál és új kapcsolatokra is lel általunk!

„…A játék pedig a legnagyobb misztérium: a szellem gyengédsége….”
„…Isten játékai vagyunk, és az van hozzá legközelebb, aki játszik. …”
(Hamvas Béla: Paidokratia = A babérliget – könyv Hexakümion)

A tudásátadás aktualitásai

Géczi János író (wikipedia)  egy korábbi tanulmányában arra a következtetésre jut, hogy:
“A tudást ígérő helyszínek között az intézményes oktatást nyújtó iskola szerepe a 21. századra alaposan megváltozott.”
A tanulmány alaposan elemzi, hogy a tudásátadás az elmúlt történelmi időszakban több évszázadon keresztül miként változott mind tartalmi, módszertani és intézményi vonatkozásban. Bemutatja azokat a történelmi trendeket, amelyek az emberi kultúra tapasztalatainak nemzedékről nemzedékre történő átadása miként zajlott és zajlik. (A tanulmány elérhető a következő oldalon: https://ofi.oh.gov.hu/tudastar/tudasatadas-tortenelmi)

A tanulmány olvasása közben – persze némiképp azóta is – azon gondolkodom, hogy az oktatási rendszerünk, az oktatáspolitikánk mennyire veszi figyelembe ezeket a trendeket? A szakpolitikai döntéseknél mennyire építünk azokra a törvényszerűségekre, amelyeket egy-egy ilyen tanulmány feltár és bemutat? Vagy csak úgy kényelmes rutinból megyünk a megszokott úton, holott a tudásátadás tartalmi igényei, valamint eszköz és intézményrendszere teljesen átalakulóban van?!

Felmerül az a kérdés is, hogy “pedagógus-gyermek-szülő” triász mennyire épít egymásra ebben a változásban? Mennyire érti egymást és kooperál a jelenlegi változó helyzetben? Az látható, hogy néhány országban, így bizonyára például Finnországban, ezt komolyan vették és léptek. Nálunk lassúnak tűnik az eszmélés. Érdemes lenne társadalmi vitát nyitni és szakmai konszenzusra jutni abban, hogy a tudásátadásban zajló szükségszerű vátozás során – az általános populáris lózungokon túl – milyen konkrét irányokat kellene megfogalmazni, mi az amiben mielőbb radikálisan lépni kellen!

A gyermek és ellenségei – Emma Goldman tanulmánya

A tanulmány a gyermekek szcializációs környezetéről, az iskolai és a családi kapcsolatokról szól. A címből is látszik, hogy az írás elsősorban gyerekcentrikus.

A szerző a tanulmányt több, mint száz évvel ezelőtt írta le és meggyőződésem szerint jórészt ma is érvényes, no és rendkívül tanulságos. A kérdés csak az, hogy tudunk-e tanulni belőle? Csak néhány mondat belőle:

“Tekinthető-e a gyermek önálló individuumnak, vagy inkább csak tárgya az őt formálók szeszélyeinek és elképzeléseinek?”

“A gyermek játékaiban, kérdéseiben, emberekhez és a dolgokhoz való viszonyaiban mutatja meg egyéni hajlamait.”

“Amint az első tudatsugarak megvilágítják a gyermek elméjét és szívét, ösztönösen kezdi összehasonlítani saját személyiségét a vele foglalkozók személyiségével.”

“A lélek nélküli nevelést és tanítást lélektelen értékek működtetik.”

“…az emberi elme nem bírja az egyformaságot, az egyhangúságot.” Stb.

A tanulmányt a Gyereknap apropójából a Mérce hozta le és elérhető a következő oldalon: https://tett.merce.hu/2021/05/30/a-gyermek-es-ellensegei/

Az érdeklődőknek és az arra “vállalkozóknak” jó olvasást és hasznosítható tanulságokat kívánok.

Rajnai Éva alapítónk társszerzője Raj Tamás Kabbala könyvének

Rajnai Éva, az Alapítvány egyik alapítója társszerző Raj Tamás „A Kabbala tankönyve” című közelmúltban posztumusz megjelent könyvében, ami a Makkabi Kiadó gondozásában jelent meg.

A könyv a Kabbala alapvetését adja meg és bemutatja a téma sokszínű kulturális beágyazottságát, valamint az emberi sorssal, a pszichével való kapcsolatát. Az olvasó kapaszkodókat talál abban, hogy a Kabbala miként segítheti az egyén önismeretének, önreflexiójának fejlődését, az emberi pszichében jelenlévő Istenkép letisztulását. A szerzők tudományos alapossággal arra mutatnak fel gondolkodási módokat és cselekvési modelleket, hogy – a világ rejtett összefüggéseinek megismerése alapján – miként lehet jobban megérteni létünk célját és okát, illetve hogy e tudás birtokában a szabad akaratunkkal hogyan lehet befolyásolni saját sorsunkat.

Rajnai Éva a könyvben a kabbala asztrológiája fejezetet írta, amiben – a bibliai kötődések mellett – feltárja az analógiákat a kabbala életfája és a horoszkóp összevetésében. Ennek tükrében jobban érthetővé válik, hogy az egyén horoszkópja – mint adottságtérkép – ismeretében, mire kell figyelni, mik az adottságok és a determinációk, hogy adekvát életutat választhassunk és építhessünk.

Az Alapítványnak nem titkolt célja, hogy a programjaival és a holdudvarába tartozó személyiségek tudásával – az egyéni személyiségfejlődés, valamint a talentum feltárása során – segítse az önismereti eszközök alkalmazását, az individuum önreflexiójának csiszolását, a személyiség kiegyensúlyozottságának megteremtését, az egyéni pszichés energiával való gazdálkodás javítását.

   

Malombajnokság

A LOGOS Alapítvány – a Vámosmikolai Szabadidő Központtal közösen – hagyományteremtési céllal Ipoly-menti Malombajnokságot szervez a közeljövőben. A Malombajnokságra induláskor főként az Alsó Ipoly-menti térség településeinek érdeklődő fiataljai, lakói kerülnek meghívásra, köztük néhány szlovákiai településről. A szervezők később a Bajnokságra tervezik az Ipoly teljes magyar-szlovák határ szakaszán lévő települések meghívását is, illetve az érdeklődéstől függően jövőben más érdekes és hagyományos játékok bevonását.

A most sorra kerülő Malombajnokság több kategóriákban  kerül meghirdetés, vagyis gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztályban. A verseny a résztvevők készségfejlesztése, tehetségük segítése mellett a térség humán és intézményi kapcsolatainak fejlesztését, valamint a térségben élők, különösen a fiatalok helyi kötődésének erősítését is szolgálja.

Az Alapítvány és a Szabadidő Központ egyaránt örömmel veszi olyan önkéntes érdeklődők jelentkezését, akik segítőként szívesen részt vennének egy-egy verseny lebonyolításában, illetve egy a játékkultúra terjesztését szolgáló hosszabb távú térségi program kialakításában.

(A Malombajnokság a térségi önkormányzatok és az iskolák, a művelődési házak felé az Alsó-Ipoly-mentén meghirdetésre került. A verseny-felhívást néhány Szlovák településre is eljuttattuk . Az alacsony érdeklődés miatt – néhány helyi háziverseny megszervezésén túl – Ipoly-menti Bajnokság megszervezésére nem került sor. A szervezők a terv szerint – a tapasztalatok feldolgozásával és alaposabb előkészítéssel – a térségi Malombajnokságot jövőre is tervezik meghirdetni.)

Játszva tanulni? Tanulva játszani!

Játékosítás az oktatásban – Gamification

Miért fontos játszani?
Miért kötik le annyira a számítógépes játékok úgy a fiatal, mint az idősebb generációt? Hogyan lehet a játékprogramok ennyire vonzó és lebilincselő világát követve kialakítani egy hasonló élményt egy alapjában véve nem játékos közegben, például az iskolában – számítógépek és egyébb játékkonzulok nélkül?
Olvassa el a bejegyzés folytatását is »

Az iskola megöli a kreatívitást?

Az iskola megöli a kreativitást?  from EOL on Vimeo.

Sir Ken Robinson rendkívül megindító és inspiráló előadása az oktatási rendszer és a kreativitás kapcsolatáról, a kreativitás és az intelligencia sokszerűségéről.

A hiba nem az ön gyermekében van…

E. Szabó László az És-ben megjelent cikke a magyar iskolarendszer alapvető hibáiról.

Itt olvashatja

Bloxorz – Logika és térlátás

A játék célja, hogy a téglatestet elgörgessük a célig és közben ne essünk le a platformról.

Magyar nyelvű leírás ITT!!

Olvassa el a bejegyzés folytatását is »

Kitüntették a LOGOS elnökét

Rajnai Gábort a LOGOS Alapítvány elnökét „Tehetségekért”  aranykitűzővel és emléklappal tüntette ki a Magyar Tehetséggondozó Társaság.

Az adományozók Rajnai Gábornak az elismerést egyrészt a fiatalok tehetségfejlesztése érdekében végzett sokrétű tehetségfelismerő és tehetséggondozó munkájáért, másrészt azért a szakmai tevékenységéért ítélték oda, amellyel a magyar tehetségmozgalom kibontakozását és a tehetségfejlesztő szakembereket segítette.

A kitüntetés átadására Sárospatakon az Árpád Vezér Gimnáziumban 2012. szeptember 21-én szervezett országos szakmai rendezvényen került sor. A kitüntetést Dr. Balogh László a Társaság elnöke adta át és az elismerő szavakban kiemelte a kitüntetett Kárpát-medencei Tehetségpont hálózat kiépítésének irányításában végzett érdemeit is.

Fogalomtár

Sok helyről hallottuk, hogy a honlapon fellelhető dokumentumok és szövegek, néhol túlzottan szakmainak tűnnek és nehezen érthetőek. A könnyebb kommunikációt elősegítve, letölthetővé tettük a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által kiadott ‘Fogalomtár a Tehetségpontok számára’ című kiadványt.

Ez a kiadvány nem csak a Tehetségpontoknak, de a tehetségügy iránt érdeklődők számára is hasznos olvasmány lehet.

Jó olvasgatást kívánunk!

 

A letöltéshez kattintson ide vagy a képre.