Rajnai Éva alapítónk társszerzője Raj Tamás Kabbala könyvének

Rajnai Éva, az Alapítvány egyik alapítója társszerző Raj Tamás „A Kabbala tankönyve” című közelmúltban posztumusz megjelent könyvében, ami a Makkabi Kiadó gondozásában jelent meg.

A könyv a Kabbala alapvetését adja meg és bemutatja a téma sokszínű kulturális beágyazottságát, valamint az emberi sorssal, a pszichével való kapcsolatát. Az olvasó kapaszkodókat talál abban, hogy a Kabbala miként segítheti az egyén önismeretének, önreflexiójának fejlődését, az emberi pszichében jelenlévő Istenkép letisztulását. A szerzők tudományos alapossággal arra mutatnak fel gondolkodási módokat és cselekvési modelleket, hogy – a világ rejtett összefüggéseinek megismerése alapján – miként lehet jobban megérteni létünk célját és okát, illetve hogy e tudás birtokában a szabad akaratunkkal hogyan lehet befolyásolni saját sorsunkat.

Rajnai Éva a könyvben a kabbala asztrológiája fejezetet írta, amiben – a bibliai kötődések mellett – feltárja az analógiákat a kabbala életfája és a horoszkóp összevetésében. Ennek tükrében jobban érthetővé válik, hogy az egyén horoszkópja – mint adottságtérkép – ismeretében, mire kell figyelni, mik az adottságok és a determinációk, hogy adekvát életutat választhassunk és építhessünk.

Az Alapítványnak nem titkolt célja, hogy a programjaival és a holdudvarába tartozó személyiségek tudásával – az egyéni személyiségfejlődés, valamint a talentum feltárása során – segítse az önismereti eszközök alkalmazását, az individuum önreflexiójának csiszolását, a személyiség kiegyensúlyozottságának megteremtését, az egyéni pszichés energiával való gazdálkodás javítását.